Πολιτική Ποιότητας

image3
Όραμα της Κ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε είναι να διατηρήσει την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και το όνομά της να καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στο χώρο της εμπορίας γεωτεχνικού εξοπλισμού.

Η πολιτική ποιότητας της συνίσταται κατ’ αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της σε κάθε συναλλαγή που έχουν με την επιχείρηση μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη των αναγκών τους.

Για το σκοπό αυτό η Κ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της.

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Κ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε δεσμευόμαστε για την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2000

Παράλληλα, η Κ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε στοχεύει:

  • στην ελάττωση των αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  • στη σύναψη συνεργασιών με αυστηρά επιλεγμένους προμηθευτές και συνεργάτες.
  • στην συνεπή τήρηση των όσων υποσχόμαστε στους πελάτες μας.
  • στη διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
  • στη διαρκή βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.


Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στον κλάδο, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της Κ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Φλεμοτόμος
sign